top of page

האם ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך אצל כל עורך דין?

לא. ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך ולהיחתם רק על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשכים.

IMG_5596_edited_edited.jpg

עורך דין ניר סמוגורה, מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ובעל ניסיון רב בתחום, ישמח ללוות אתכם בתהליך עריכת ייפוי כוח מתמשך, במלוא ההבנה והרגישות הנדרשת.

למידע נוסף, ולקבלת הצעת מחיר, השאירו פרטים, בטופס שבתחתית העמוד, ואחזור אליכם בהקדם.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לבחור מי יהיו האנשים שיטפלו בו ובענייניו, כאשר לא יהיה מסוגל לטפל בכך בכוחות עצמו.

מה היתרון של ייפוי כוח מתמשך?

יתרונו המרכזי של ייפוי הכוח המתמשך, בהיותו חלופה ממשית לאפוטרופסות, כך שבשעת הצורך, לא נדרש לפנות לבית המשפט המוסמך לשם קבלת צו אפוטרופסות.

מדוע מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך?

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך, תסיר דאגה מליבכם ותאפשר לכם לחיות ברווחה ובאיכות חיים טובה בשנות הזיקנה, או במקרים סיעודיים (עקב מחלה, או תאונה) שבהם לא יתאפשר לכם להתנהל ולקבל החלטות באופן עצמאי.
 

כדאי לממש, עוד היום, את זכותכם לערוך ייפוי כוח מתמשך, לבחור את האנשים שאתם נותנים בהם אמון (בני זוג, ילדים, בני משפחה אחרים, או חברים קרובים), כמיופיי כוח, אשר ינהלו את ענייניכם ויקבלו את החלטות הנכונות עבורכם, במקרה של הידרדרות, חלילה, במצבכם הבריאותי, או הנפשי.

Urban

ייפוי כוח מתמשך 

עכשיו - יותר מתמיד

לשיחת ייעוץ חינם וקבלת הצעת מחיר 

שאלות ותשובות נפוצות

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים, רפואיים ורכושיים, לפי בחירת הממנה, או רק ביחס לחלקם.

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד, וכן על מינוי מיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה, או לא יוכל, לפעול בשמו. כמו כן, ניתן למנות מספר מיופיי כוח (למשל מספר ילדים).

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה (כגון: בני זוג, ילדים ואנשים קרובים) להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם “יחיד”, מעל גיל 18.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי, המהווה חלופה לאפוטרופסות, המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

שאלות נפוצות

החוק קובע כי ייפוי כוח מתמשך יש לערוך בפני עורך דין, בעל כרטיס חכם, אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, או בפני בעל מקצוע (רק בייפוי כוח רפואי).

ייפוי הכוח המתמשך יכלול חתימות של הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין וכן ייחתם אלקטרונית על-ידי עורך הדין.

חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, במשרד המשפטים, באמצעות הפקדה מקוונת, על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, או באופן אישי על ידי הממנה. 

ייפוי כח מתמשך רפואי שלא נחתם בפני עו"ד בעל כרטיס חכם, אלא בפני רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג, חייב להיות מופקד באופן אישי על ידי הממנה אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

בחוק לא נקבעה כל מגבלת שכר טרחה בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, וכל עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים, רשאי לדרוש שכר טרחה לפי ראות עיניו, לפי ניסיונו ולפי מורכבות הנושא והזמן הנדרש. עם זאת...

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו.

חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם או באופן אישי על ידי הממנה.

יש לערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין בעל כרטיס חכם אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.

קישורים וטפסים שימושיים

Businessmen
טפסים וקישורים
bottom of page