top of page

תביעה ייצוגית נגד גולן טלקום - המחיר הקבוע בחבילות "לכל החיים" - כלל איננו מחיר קבוע

במסגרת בקשת האישור, נטען כי מנויים בתוכנית של חבילה "ללא הגבלת זמן", ו/או "חבילה לכל החיים", שמשמעותה תשלום תעריף חודשי אחיד, קבוע ובלתי משתנה, ללא הגבלת זמן, קיבלו הודעה על העלאת התעריף החודשי הקבוע.


לטענת עו"ד סמוגורה, גולן טלקום ביצעה פעולות שיווקיות מטעות ופסולות, על מנת למשוך אליה לקוחות באמצעות הצגה כוזבת, המציגה אפשרות לרכוש חבילות תקשורת "לכל החיים", במחיר חודשי אחיד וקבוע, שאינו משתנה, ו"ללא כל הגבלת זמן", אלא שבפועל התברר כי בחלוף זמן מה, מעת ההתקשרות עם הלקוחות, גולן טלקום פעלה באופן חד צדדי "לעדכן" את מחירי החבילות, ולייקרן, בחוסר תום לב, ותוך הפרה בוטה של הוראות ההסכם ההתקשרות.


על פי הוראות הסכם ההתקשרות, שינוי במחיר החבילה, אמור להיות מחיר אחיד וקבוע, "ללא הגבלת זמן", ויכול להשתנות אך ורק משינוי בשיעור המע"מ ו/או משינוי במדד המחירים לצרכן, ולא משום סיבה אחרת. משכך, פעולותיה של גולן טלקום נחזות כפעולות מטעות, אסורות, ומהוות, בין היתר, הפרת חוזה והתנהלות שבחוסר תם לב.


פורסם במדור כלכלה של ישראל היום (22.12.2021), בעמ' 21 (בצד השמאלי):


https://digital-edition.israelhayom.co.il/israel-hayomIsrael Hayom
.pdf
Download PDF • 980KB434 צפיות4 תגובות
bottom of page