top of page

מי יפצה את בעל הרכב על תדלוק שגוי?

בית המשפט חייב את חברת הדלק ואת המוסך בפיצוי בעל רכב שתדלק בסולר במקום בבנזין, אך קבע כי בנסיבות העניין לא חלה ירידת ערך בגין החלפת המנוע (תא"מ 35092-10-17).בית המשפט קיבל את תביעת התובע בגין נזקים שנגרמו לו עקב תדלוק שגוי וקבע כי שתי הנתבעות (הן חברת הדלק והן המוסך המטפל) פעלו ברשלנות ובחוסר מקצועיות כלפיו, ולכן יש לחייבן כלפי התובע ביחד ולחוד.


במסגרת פסק הדין, התייחס בית המשפט גם לשאלת ירידת הערך שנגרמה לרכב, עקב החלפת המנוע. התובע טען שיש ירידת ערך, מעצם החלפת מנוע הרכב, והדבר יבוא לידי בעת רכישת הרכב על ידי רוכש סביר. מנגד, המוסך טען כי אין ירידת ערך, וזאת על בסיס מחירון יצחק לוי שם נכתב כי: "החלפת מכלולים כגון מנוע במידה והשיפור החזיר את הרכב למצב סביר יחסית לשנת הייצור אין להוסיף/להפחית ממחירו". עוד טען המוסך כי אין ירידת ערך לרכב שגילו עולה על 5 שנים, ואסמכתא לכך נמצאת בפרק 4 להנחיות הוועדה המקצועית של איגוד השמאים בישראל.


בית המשפט סקר את המקרים שבהם נפסק פיצוי עבור ירידת ערך עקב החלפת מנוע וקבע כי במקרים שכאלו, החלפת המנוע בוצעה ברכב חדש. לעומת זאת, במקרה דנן דובר על רכב שנכנס לשנתו השישית, התובע המשיך להחזיק ברכב שנתיים נוספות מאז ולא התלונן על בעיות מכניות נוספות, ולכן, לדעת בית המשפט, ככל שעובר הזמן החלפת המנוע, שנעשתה בעבר, תשפיע פחות ופחות על המחיר שקונה יהיה מוכן לשלם עבור הרכב. עוד יש לזכור כי ברכב הותקן מנוע חדש, לאחר נסועה של 77,300 ק"מ, ולפי מחירון לוי-יצחק, אמנם אין במנוע החדש כדי להעלות את ערך הרכב, אך גם אין בכך מנגד כדי להפחית את ערכו.

12 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page