top of page

נמחקה בקשת לאישור תובענה ייצוגית נגד גוגל

נמחקה בקשת לאישור תובענה ייצוגית נגד גוגל נוכח תניית ברירת דין הקבועה בתנאי השימוש


בית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"צ 56348-03-17) הורה על מחיקת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד גוגל, נוכח קיומה של תניית ברירת דין הקבועה בתנאי השימוש, שלפיה, סמכות השיפוט בכל סכסוך או מחלוקת נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט במדינת קליפורניה ארצות הברית וזאת לפי הדין החל בקליפורניה.בהחלטתו, הסתמך בית המשפט על פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין בן חמו (רע"א 5860/16), שם הכיר בית המשפט העליון בתוקפת של תניית ברירת דין הקבועה בתנאי השימוש של חברת פייסבוק, המפנה אף היא לבית משפט בקליפורניה ולדיני מדינת קליפורניה.


בית המשפט העליון קבע כי תניית ברירת הדין באה להגן על אינטרס עסקי לגיטימי של פייסבוק ועל יכולתה לכלכל את צעדיה בצורה מושכלת, בכך שתהיה כפופה למערכת דינים אחת, בייחוד לאור ההיקף האדיר של המשתמשים הפרושים בכל רחבי הגלובוס, ובנסיבות המקרה אין לראות בתניית ברירת הדין כתניה מקפחת.


בית המשפט המחוזי, אימץ את קביעת בית המשפט העליון וקבע כי בדומה למה שנפסק שם, ניתן להניח, שאדם המבקש לנהל תובענה ייצוגית על סך 241 מיליון ₪ לא יירתע מתניה בחוזה אחיד הקובעת, שהתובענה תוכרע על פי דיני מדינת קליפורניה.


יתר על כן, המבקשים לא הוכיחו שהכרעה בבקשת האישור על פי דיני מדינת קליפורניה תשלול מהם את האפשרות להעלות טענות כלשהן. אמנם, הם היו מודעים לצורך בהגשת חוות דעת מומחה לגבי הדין הקליפורני, אך בסופו של דבר נמנעו מחוות דעת מומחה, מטעמים השמורים עמם.


בנסיבות הללו, הורה בית המשפט על מחיקת בקשת האישור, וחייב את המבקשים בהוצאות בסך של 11,700 ₪.

5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page