top of page

הגנה על יורשים: שירות חדש מאפשר קבלת התראה בעת הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה במשרד המשפטים חונך בימים אלו שירות חדש לציבור, במסגרתו ניתן להירשם לקבלת התראה על הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה.

השירות החדש יספק הגנה ליורשים בישראל. כך, כל מי שירשם לשירות המקוון באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי יוכל לציין את פרטי האדם שהוא מעוניין לקבל התראה לגביו, וככל שתוגש בקשה למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה, המערכת תשלח התראה בדואר אלקטרוני או בהודעת טקסט למקבל השירות, וזאת ללא צורך בבדיקה יומית באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת ההתראה יוכל הפונה להגיש בקשה לעיון בתיק ולהבטיח כי זכויותיו ישמרו.

כיום, כל בקשה שמוגשת לצו ירושה או צו קיום צוואה מפורסמת באתר האפוטרופוס הכללי. השירות החדש מנגיש את המידע לאזרח ומאפשר קבלת הודעה, ללא צורך בבדיקה יזומה באתר. השירות אינו כרוך בתשלום, הרישום אליו קל ונוח והוא מתווסף לשירותים נוספים, שקידם רשם הירושה בשנים האחרונות ומטרתם לייעל ולשפר את השירות לציבור, לקצר את זמני הטיפול, להפחית את הנטל הבירוקרטי וזאת תוך הגנה על היורשים ועל קיום רצונו האחרון של המנוח.

5 צפיות0 תגובות

ความคิดเห็น


bottom of page