top of page

נדחתה טענה לקרינה ברכבי שברולט

לאחרונה, אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"צ 56547-04-18) בקשת הסתלקות, מתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יוניברסל מוטורס, בטענה שקיימת רמה חריגה של קרינה אלקטרומגנטית, ברכבי שברולט טרווארס.
בתביעה נטען כי שיעורי הקרינה שנמדדו ברכב, חוצים את הרף המומלץ שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, ומידע זה לא הובא לידיעת הציבור.


בתשובתה, עמדה יוניברסל מוטורס על כך שלא קיים תקן בין-לאומי, או ישראלי, הקובע את רמות החשיפה המותרת לשדות אלקטרומגנטיים בכלי רכב, והמשרד להגנת הסביבה קבע כי כלי רכב אינם חייבים בהיתר לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, והוא אינו מפקח על יבוא ומכירה של כלי רכב בהיבט של הקרינה.


עוד טענה, יוניברסל מוטורס כי יצרנית הרכב גיבשה נוהל מפורט לבדיקת עמידתם של כלי הרכב מתוצרתה באמות מידה המומלצות, וכי הרכב עבר אצלה בדיקות קפדניות, ונמצא כי הערכים שנמדדו בו נמוכים בהרבה מהערכים המרביים עליהם מומלץ בנוהל.


לאחר קבלת עמדות משרדי הבריאות, התחבורה והגנת הסביבה, אשר מהן עלה, בין היתר, כי כלי רכב אינם טעונים היתר מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת, ואין למדינה סמכות לחייב את יצרני הרכב או את היבואנים בהיתרים או במדידות קרינה נוסף על הדרישות הבין-לאומיות, הפנה בית המשפט את הצדדים להליך גישור, בפני סגן הנשיאה (בדימוס) יצחק ענבר.


המגשר בחן את טענות הצדדים, והמליץ לתובעים להסתלק מהתביעה הייצוגית, כנגד קבלת החזר הוצאות מדוד, בסך של 35,000 ₪, בשים לב לכך שבעקבות קבלת עמדת משרדי הממשלה, כאמור, הובהרה סוגיית בעלת חשיבות לציבור ועל כן הושגה תועלת ממשית בהליך, גם אם בסופו של יום נדחה.


על יסוד נימוקי המגשר והצדדים בית המשפט קיבל את בקשת ההסתלקות.

3 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page