top of page

תביעה ייצוגית נגד "אושר עד" - בסניף תלפיות של הרשת גובים מע"מ בשיעור של 18%

התובע, עו"ד יוסי זרבי, ופרקליטו, עו"ד ניר סמוגורה, טוענים בבקשה לאישור התביעה הייצוגית כי התביעה שלהם, בכ-90 מיליון שקל, מוגשת בשם כל לקוחות סניף תלפיות בשבע השנים האחרונות שנגבה מהם מע"מ של 18%.


נטען כי בקבלות המונפקות לא מצוין שיעור המע"מ הנגבה באחוזים, אבל כשמחשבים את גובה המע"מ מגיעים ל-18%.

15 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page